1 דקות קריאה
26 May

אשמח להסבר על העליה להר הבית:מה הבעייתיות בזה? מה ההיתר? למה יש סאגה סביב זה?שלום,לפני שאשיב, אציין שכמו שנראה בהמשך, הנושא שנוי במחלוקת, ואין לנו כוונה להכריע בין צדדי הספק וגדולי ישראל שחלקו בעניין. נתייחס אך ורק לסקירה רחבה של כל הדעות כולם - ובעז"ה שלא תצא תקלה תחת ידי.


העלייה להר הבית בראי המתירים

הרבנים המתירים היום לעלות להר הבית טוענים שלא רק שמותר, אלא יש בכך מצוות חשובות שזוכים לקיים. מצוות מורא מקדש הנוהגת דווקא כשעולים, מצוות תפילה (המקום היחיד שיש בו מצווה דאורייתא להתפלל בו), השתחוויה, ראיה, ועוד. הם גם מסתמכים על מפות טופוגרפיות של ההר והמקדש על מנת להוכיח שהמסלול הנקרא "המסלול ההלכתי" - הוא בגבולות המותרים בכניסה. שהרי אם היה מקדש, וודאי היה מקום שבו אפילו למתים ולטמאי מתים היה מותר להיכנס, אין ספק שאם הולכים צמוד לחומות - אין עם זה שום בעיה. כמובן שהם מתנים את הכניסה בלימוד ההלכות הקשורות ובטהרה מתאימה. סימוכין לדבריהם הם מביאים עוד מתקופת החורבן הבית הראשון, מפסיקת הרמב"ם ומעדותו האישית על העלייה להר שלו, ועל פוסקים ופסוקים רבים אחרים.

העלייה להר הבית בראי האוסרים

הרבנים האוסרים את העלייה להר הבית כיום, גם הם מסתמכים על מקורות רבים ופוסקים גדולי דור במהלך הדורות. כיוון שהכניסה למקום המקדש במזיד, יש עליה חיוב כרת, מחמירים האוסרים את העלייה לכל רחבת הר הבית, שמא ייכנס למקום שאסור, ויתחייב חלילה. בנוסף, הם תולים את איסור העלייה על החיוב במורא מקדש. שהרי יכול להיות שישיח דעתו שם, ויתחייב. חוץ מזה, לטענתם, ישנה סכנה גדולה בעלייה להר הבית, גם אם היא בטהרה הראויה. מדוע? יכולים לבוא אנשים שאינם מודעים לכך שצריך להיטהר כראוי, ואינם יודעים את ההלכות הנוספות, ויעלו בטומאה. נוסף על כל אלה, טוענים הרבנים האוסרים את העלייה להר הבית כיום, שאנחנו לא ראויים לעלות לשם. המקום הוא המקום הקדוש ביותר בעולם, ואנחנו נעלה לשם? כל עוד אין משיח ובית מקדש - אנחנו לא ראויים, והכבוד הגדול ביותר שאנחנו יכולים לרכוש למקום הזה - הוא להתרחק ממנו. הם נסמכים על סיפורים על רבנים חשובים שלא היו מכניסים את ידיהם לחריצי הכותל המערבי של הר הבית מחשש שמא נחשב המקום הזה כחלק מהמקום הקדוש.


כפי שראינו, הדעות הללו שונות מאד, הפוכות, ואפילו נסמכות הרבה פעמים על אותם המקורות, רק שהראשונים לקולא, והאחרונים לחומרא. הראשונים סבורים שיש כאן מצוות חשובות ויקרות, והאחרונים דווקא צועקים על איסור כרת, העונש החמור ביותר. לכן הפולמוס בנושא הזה הוא גדול מאד ורועש.
אחזור על מה שכתבתי בהתחלה: אין בתשובה זו כפסיקה או כחוות דעת על אי אלו מהצדדים, אלא סקירת הדעות בלבד. אם רצונך לדעת פסיקה הלכתית בנושא - את מוזמנת לברר מה המנהג אצלכם בבית ולשאול את הרב שלך.
בתפילה להשראת השכינה במקום הקדוש הזה, ובתקווה לראות מהרה כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנים וישראל במעמדם.
בהצלחה רבה!ישראל

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.