1 דקות קריאה
25 Jul


חינכו אותי בבית לשמור נגיעה ובאמת אני שומר אבל למה בעצם זה כל כך חשוב? כתוב בפסוק "לא תקרבו"-כדי שאדם יתרחק מעבירה הגבילו אותנו בדברים מסוימים שהם מעין "גדר" להתרחק מהחטא ומהפסוק הזה שמדבר על עריות לומדים את שמירת נגיעה אבל אם אני נותן כיף למישהי בסניף זה יוביל לחטא? כנראה שלא... וגם הרבה שנים עברו מאז שחכמים הגבילו אותנו בזה והיחס לנשים מהתקופות האלה השתנה אז למה בעצם זה עניין כלכך חשוב?תודה רבה, כל הכבוד על היוזמה.שלום לך! (נכתבה תשובה נוספת לשאלתך - 4388) שאלה טובה. אתחיל בסקירה הלכתית זריזה. 📖


במדרש ספרא על פרשת אחרי-מות כתוב כך:"לא תקרב תקרב לגלות ערותה" אין לי אלא שלא יגלה, מניין שלא יקרב? תלמוד לומר "לא תקרב"
אז חוץ מאיסור גילוי עריות, קיים עוד איסור - איסור 'קרבה'. נחלקו הפוסקים מה המשמעות של הביטוי 'תקרב'.

יש מהפוסקים שהבינו שהכוונה היא שאסור לעשות כל מעשה שעלול לעורר את היצר לגילוי עריות. זה אומר שאסורה כל נגיעה של חיבה - חיבוק, נישוק וכו'. לפי הדרך הזו, מותרת נגיעה סתמית בין גברים ונשים. בדרך זו הולכים הש"ך, הפני יהושע, העזר מקדש, שו"ת בני בנים, ועוד)

יש קבוצה אחרת של פוסקים שהבינו שקרבה היא לאו דווקא מעשה שעלול להוביל לגילוי עריות, אלא כל קירוב גופני בין נשים לגברים. הם הבינו שאסורה כל נגיעה שמסבת הנאה כלשהי, גם אם אין סיכוי שהיא תוביל לחטא חמור. לפי הדרך הזו, גם נגיעה סתמית אסורה. (בדרך זו הולכים ר' יוסף קארו, 'שדי חמד', ר' משה פיינשטיין, ר' יעקב קנייבסקי, ועוד)

אתה כתבת בשאלה ששמירת נגיעה היא גדר שנועדה להרחיק מחטאים חמורים, אבל כמו שכתבתי - זו מחלוקת. יותר מזה - אפילו לשיטת המקלים, יכול להיות שלתת למישהי כיף בסניף גם נחשבת נגיעה של חיבה.
אחרי שהצגתי את הרקע ההלכתי, אנסה להציע כמה כיווני מחשבה להגיון מאחורי האיסור.


גדר חברתית 👥

אז נכון, אני מאמין שלא תגיע לאיסור חמור אם בסך הכל תתן כיף למישהי בסניף. אבל אם היה מותר מגע כזה בין בנים לבנות, האם תוכל להבטיח לי שלא היה חשש שאנשים אחרים, פחות חזקים ממך, יפלו? אני חושב שלא. אנחנו כחברה קיבלנו על עצמינו להקפיד על הלכות איסור נגיעה, בכדי להגן על אלו שקשה להם עם היצר שלהם. כאשר מייצרים חברה בה נגיעה בין בנים לבנות פשוט לא באה בחשבון, זה יכול ממש להציל אנשים מסויימים מליפול. כדי שהמצב הזה יחזיק מעמד, על כולנו מוטלת המשימה להקפיד על איסור נגיעה - אפילו אם אנחנו חזקים ואין חשש שניפול.


חברה נקייה 😇

יצר המין הוא אחד מהכוחות החזקים ביותר בנפש האדם. גם כאשר הוא לא יוצא לפועל בצורה גלויה, הוא משפיע על הדרך בה אנחנו מתנהגים בצורה סמויה ולא-מודעת. זה בא לידי ביטוי למשל בכך שאנשים מתנהגים ומתייחסים אחרת לבני מינם ולבני המין השני, אפילו בלי לשים לב.


כאשר אנחנו מציבים גבולות ברורים לקשר בין בנים לבנות, ומחליטים שלא יהיה שום מגע גופני בינהם (לפני חתונה, כמובן) - נוכל להתנהג בצורה טבעית יותר. ככל שמגבילים את מרחב האפשרויות של יצר המין למינימום, הוא ישפיע פחות על ההתנהגות שלנו ונוכל להיות אמיתיים ונקיים יותר.


לגבי השאלה השנייה:אכן, מעמדן של הנשים השתנה מאוד מאז תקופת חז"ל, ואפילו מאז תקופתם של הרבה מפוסקי ההלכה. בתקופתם, נשים וגברים חיו בצורה נפרדת הרבה יותר. פעם גברים עבדו בעבודות של גברים, ונשים עבדו בעבודות של נשים; לגברים היו חברים גברים, ולנשים היו חברות נשים. אולם בימינו, החברה הרבה יותר מעורבת.


לדעתי זו דווקא סיבה לחזק את גדרות הצניעות, ולא להיפך. כמובן שהשינוי במעמדן של הנשים הוא מבורך ומקרב אותנו עוד צעד לגאולה, אבל דווקא בגללו עלינו לנקוט ביתר זהירות - אולי אפילו יותר מאשר בתקופת חז"ל. יעידו כל סיפורי ההטרדה הרבים בחדשות על הצורך להצבת גדרות ברורים בחברה שלנו.
מקווה שעזרתי,יוני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.