קצת עלינו image
פרוייקט משיב נפש הוקם על ידי מתנדבים ומתנדבות - בייני"שים, מדרשיסטיות ובנות שירות. מטרתו של הפרוייקט היא לתת מענה לשאלות מעולמם של בני הנוער, בנושאי בן אדם למקום, לעצמו ולחברה. מאז היווסדו, לא פוסק זרם השאלות הנשלחות למערכת, והמשיבים שלנו עונים עליהן במקצועיות, במרץ, והכי חשוב - הכל בהתנדבות מלאה!
בתחילת שנת תש"פ, עם קום הפרוייקט, מנה הפרוייקט מספר מצוצמם של משיבים ושואלים, אך עם הזמן גדל, וכיום מונה מעל 150 משיבים ומשיבות הנותנים מענה לכ2,400 בני נוער (!).


על יחודיותו של משיב נפש
לפרוייקט ישנה ייחודיות המתבטאת במספר אופנים. ראשית, לכל אורך התהליך אותו עוברת השאלה מהרגע בו היא נשאלה ועד לשליחת התשובה, נשמרת האנונימיות של השואלים. בכך, השואלים מרגישים בנוח לשאול גם שאלות מורכבות, אישיות ועמוקות, שאילולא האנונימיות הם לא היו שואלים.
שנית, המשיבים במשיב נפש הם בייני"שים, מדרשיסטיות ובנות שירות, מישיבות ומדרשות רבות ומגוונות. גילם הצעיר יחסית של המשיבים, יחד ניסיון חייהם באתגרים העומדים לפתחו של הדור ושנות לימודם בישיבה ובמדרשה, מאפשר למשיבים מצד אחד לתת מענה בגובה העיניים, ומצד שני לתת מענה איכותי הן במובן התורני והן במובן החברתי והאישי.


לשליחת שאלה באופן אנונימי יש לרדת למטה לעמוד השליחה